Супровід препаратів

Інформаційно-аналітичний супровід та облік залишків лікарських препаратів

Моніторинг залишків товару в місцях безпосереднього використання, формування звітних документів.

Облік, списання, моніторинг залишків товару в регіонах, формування звітних документів.